Mindfulness

Mindfulnessille ei ole suomenkielistä sanaa, joten englanninkielistä versiota käytetään myös Suomessa. Muita käytettyjä termejä ovat hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja tietoisuustaidot. Mindfulness pohjautuu zen-buddhalaiseen meditaatioon. Se ei ole uskonto, vaan pikemminkin stressinhallinta- ja rentoutusmenetelmä. Siinä opetellaan taitoa pysähtyä aloilleen ja kokea ympärillä tapahtuvia asioita. Myös omien ajatusten annetaan vaellella vapaasti ja aisteja herätellään. Mindfulnessissa pyritään olemaan arvostelematta muita ihmisiä ja opetellaan rakastamaan itseään ja sen jälkeen muita.Suomesta löytyy jonkun verran niin kutsuttuja mindfulness-valmentajia. Ensimmäisellä tapaamiskerralla valmentajan kanssa pohditaan mitkä asiat elämässä aiheuttavat stressiä. Myöhemmillä tapaamiskerroilla juuri näitä asioita lähdetään työstämään. Mindfulnessin tarkoituksena on saada paineen tunne ja stressi hellittämään ja mahdollistaa elämästä nauttiminen jokaisena päivänä. Mindfulness eroaa meditaatiosta siinä mielessä, että kun meditoidessa pyritään tyhjentämään pää, mindfulnessissa asia on päinvastoin. Siinä tarkastellaan päässä liikkuvia asioita ja koitetaan saada asioihin selkoa. Ketään tai mitään ei tulisi arvostella, vaan asioihin pitäisi suhtautua lempeästi ja hyväksyvästi.Mindfulness-harjoituksissa mieli koitetaan rentouttaa, jotta omia ajatuksia saataisiin avattua mahdollisimman paljon. Harjoitusten avulla voi oppia paljon itsestään ja omista tavoistaan toimia tietyissä tilanteissa. Myös stressinaiheuttajien kanssa oppii elämään ja asioihin suhtautumaan eri tavalla. Osa asiakkaista käy mindfulness-valmentajan luona kerran. He tietävät, mitkä asiat ovat vinossa ja hakevat ainoastaan vinkkejä. On myös niitä, jotka käyvät useampia kertoja. Useimmat hakeutuvat mindfulness-valmentajan pakeille, koska stressi hallitsee elämää. Mindfulness voikin auttaa ottamaan niskalenkin stressistä ja jatkamaan elämää onnellisena.