Ravintoterapia

Ravinnon merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille tunnistetaan ja tunnustetaan yhä laajemmin tänä päivänä. Vaikka jo lääketieteen kantaisänä pidetty Hippokrates totesi aikoinaan: ”ruoka olkoon lääkkeesi”, on tämä vanha totuus ollut välillä turhankin paljon pimennossa. Monet nykypäivän elintasosairaudet ovat pitkälti vääränlaisen ruokavalion aiheuttamia. Vaikkei täyttä yksimielisyyttä olekaan siitä, missä määrin ruokavaliolla voidaan sairauksia hoitaa ja terveyttä edistää, on ruokavalion ja terveyden yhteys silti kiistaton.Ravinnon terveysvaikutuksista on nykyisin valtavasti tietoa. On monenlaisia koulukuntia ja paljon ristiriitaisia näkemyksiä siitä, mikä lopulta on terveellisintä ruokaa. Media, elintarvike- ja lääketeollisuus syöttävät omia totuuksiaan. Viralliset, epäviralliset ja yksilölliset totuudet eri tietolähteissä kilpailevat kuluttajien huomiosta. Suositukset ja tutkimustulokset lisäksi elävät ja muuttuvat koko ajan. Eipä olekaan ihme, että tavalliset ihmiset alkavat olla jo hukassa sen kanssa, mitä tulisi syödä voidakseen hyvin ja kohentaakseen omaa terveydentilaansa.Ruokailutottumuksien parantamiseen ja yksilöllisen ohjauksen tarpeeseen on syntynyt ravintoterapeuttien ammattikunta. Ravintoterapiassa ruokavaliota rakennetaan yksilöllisten tarpeiden ja terveydentilan pohjalta yhdessä ammattilaisen kanssa. Ravintoterapiassa voidaan etsiä apuja esimerkiksi painon pudottamiseen, vatsavaivojen hoitoon tai vaikkapa yleisen energisyyden ja hyvän olon lisäämiseen. Lähestymistapa voi olla ennaltaehkäisevä tai korjaava. Se on kuitenkin kokonaisvaltainen, ihmisen koko elämäntilanteen ja elämäntavat huomioiva perinteistä lääketiedettä täydentävä hoitomuoto.Ravintoterapeutin vastaanotolla kartoitetaan yksilön henkilökohtainen tilanne, ruokailutottumukset, terveys ja tavoitteet mahdollisimman tarkasti. Tavoitteiden pohjalta luodaan henkilön elämäntilanteen huomioiva ravitsemusohjelma, jonka mukaan ruokavaliota pyritään muuttamaan kokonaisvaltaista terveyttä ja asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita tukevaan suuntaan. Ravintoterapeutit antavat yleisluontoista ravitsemusneuvontaa ja informaatiota, mutta laativat myös tarvittaessa yksityiskohtaisempia ateriaohjelmia asiakkaalle.