Pilates

Pilates on saksalaissyntyisen Joseph Hubertus Pilateksen (1880-1967) kehittämä kehonhallintamenetelmä. Menetelmän tavoitteena on parantaa ryhtiä kehittämällä keskivartalon hallintaa, syventämällä hengitystä ja opettelemalla oikeita liikeratoja. Kaikkien harjoitusten tarkoituksena on saattaa eri kehon osat yhteistyöhön kokonaisvaltaisesti. Pilatesharjoitus aloitetaan yleensä aina keskivartalon syvien lihasten aktivoinnilla. Hengityksen rytmissä tehtävien harjoitusten tavoitteena on käyttää kaikkia kehon lihaksia ja niveliä niin, että liikaa käytössä olevat lihakset rentoutuisivat ja ryhtiä tukevat lihakset voimistuisivat.Pilatesharjoittelu pohjaa kuuteen periaatteeseen, jotka ovat keskittyminen, keskittäminen, tarkkuus, hallittu hengittäminen, kontrolli ja virtaus. Näitä periaatteeita noudattamalla harjoittelu alkaa pikkuhiljaa parantaa ryhtiä ja kehittää voimaa. Pilates myös parantaa kestävyyttä, kehonhallintaa, liikkuvuutta ja tietoisuutta omasta kehosta.Lajia hyödyntävät harjoittelussaan niin huippu-urheilijat ja liikunnan ammattilaiset kuin tavalliset kuntoilijatkin. Lajin säännöllinen harjoittelu parantaa kehonhallintaa ja, kuten jo mainittua, ryhtiä.Ryhdin paraneminen vähentää muun muassa selkävaivoja tulevaisuudessa. Muun muassa tästä syystä Pilateksesta onkin tullut niin suosittua.Pilates sopii melkein kaikille. Se ei käy tylsäksi pitkänkään harrastamisen jälkeen, vaan tarjoaa uusia haasteita kokeneillekin harrastajille. Pilatesta voi käyttää myös kuntoutusmenetelmänä. Se sopii harrastettavaksi niin yksin kuin ryhmässä, mutta parhaimmat tulokset saa kuitenkin aikaan asiantuntevan Pilates-ohjaajan avustuksella. Vähitellen yksittäiset liikkeet alkavat muodostaa sarjoja, joilla saadaan vahvistettua kaikkia kehon lihaksia. Näin Pilateksesta saadaan otettua irti kaikki mahdollinen hyöty. Sen voimistavan vaikutuksen huomaa kehossa melko pian aloittamisen jälkeen.