Paineluelvytys ja ensiapu voivat pelastaa hengen

Jokainen voi tarvita ensiaputaitoja esimerkiksi liikuntaharrastuksissa. Onnettomuuksia tai hätätilanteita voi tapahtua niin kuntosalilla, radalla juostessa kuin muidenkin liikunta-aktiviteettien parissa. Tällöin tavallisen ihmisen antama ensiapu voi auttaa jopa pelastamaan hengen. Tärkeintä on mennä rohkeasti loukkaantuneen luo ja tarkistaa vastaako hän puhutteluun. Jos ei, soita yleiseen hätänumeroon 112 ja kerro tilanne hätäkeskukselle. Älä jätä loukkaantunutta yksin.

Puhelin kannattaa laittaa kaiuttimelle, jotta voit samanaikaisesti kuunnella hätäkeskuksen ohjeet ja auttaa. Autettava kannattaa kääntää selälleen, mikäli tälle ei ole esteitä ja tarkistaa, hengittääkö hän. Hengitystiet avataan kääntämällä päätä leuasta ylöspäin. Hengitys tarkistetaan tunnustelemalla kämmenselälläsi ilmavirtaa loukkaantuneen suun edessä sekä seuraamalla, liikkuuko rintakehä hengityksen rytmissä. Tarkista, ettei autettavan suussa ole ylimääräistä.

Kuinka paineluelvytys tehdään?

Jos autettava on eloton, eikä hengitä, pitää paineluelvytys aloittaa. Jos et osaa sitä tehdä, hätäkeskus opastaa sinua. Elvytyksessä on tärkeämpää painella tehokkaasti kuin puhaltaa tehottomasti. Tämän vuoksi hätäkeskus neuvoo painelemaan, varsinkin jos toista auttajaa ei ole. Kämmenet asetetaan rintalastan keskelle päällekkäin ja niillä painellaan suoraan alaspäin.

Painelusyvyys on noin 5-6 senttiä. Jos painelun ja puhaltamisen yhdistäminen onnistuu, tehdään se rytmissä 30:2, eli kolmenkymmenen painelun jälkeen puhalletaan kaksi kertaa. Jatka, kunnes hengitys palautuu tai ambulanssi tulee paikalle. Elvytyksessä tarvitaan myös defibrillaattoria, joita on monissa julkisissa paikoissa. Hätäkeskus opastaa laitteen käyttöön. Defibrillaattoreita myy ensiaputarvike.fi, jos esimerkiksi omalta työpaikaltasi sellainen puuttuu. Älä sulje puhelinta ennen kuin hätäkeskus antaa luvan.

Ensiapukurssit antavat tietoa ja taitoa

Suomalaisten ensiaputaidot ovat yleisesti ottaen hyvällä tolalla. Ensiapukurssit antavat varmuutta ensiaputaitoihin. Kursseilla saa sekä teoreettista tietoa ihmisen anatomiasta ja elintoiminnoista että käytännön harjoittelua. Esimerkiksi Punainen Risti järjestää ensiapukursseja sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Kursseilla opitaan elvyttämään ja lastoittamaan murtumia sekä antamaan ensiapua erilaisissa sairauskohtauksissa ja loukkaantumisissa.

Elvytystä harjoitellaan nukella, kun taas sidoksia ja lastoituksia voi harjoitella kurssikaverin kanssa. Kursseilla opitaan lisäksi, kuinka tapaturmia voi ehkäistä ennalta. Jokaisessa kodissa olisi hyvä olla tietyt ensiaputarvikkeet, esimerkiksi ensiapulaukku, ensiapua varten. Laukut sisältävät muun muassa erilaisia ja eri kokoisia sidostarpeita, haavojen puhdistusainetta, siteitä palovammoihin, turvaleikkurin, suojapeitteen ja hätäensiapuohjeen. Hanki ensiaputaidot ja tarvikkeet etukäteen, sillä et voi tietää, milloin tulet niitä tarvitsemaan